Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Bašanija-istok
Prostorno planiranje
22.04.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/19-01/10, URBROJ: 2163-9-02-22-33 od 19. travnja 2022. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Bašanija-istok (u nastavku: UPU)


1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 30 dana, od 02. do 31. svibnja 2022. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr.


2. Javno izlaganje za predstavnike javnopravnih tijela i sve zainteresirane održati će se dana 17. svibnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago s početkom u 12,00 sati.


3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.


4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 31. svibnja 2022. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago.


5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji