Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Prostorno planiranje
Objave javnih rasprava
Objave javnih rasprava

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/21-01/05, URBROJ: 2163-9-02-23-351 od 24. veljače 2023. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga-Umago


Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-01/22-03/01, URBROJ: 2163-9-02-22-21 od 11. srpnja 2022. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja uslužno servisne zone Volparija


________________________________________________________


Izvješća s javnih rasprava možete vidjeti ovdje.​Kontakti za dodatne informacije:

UO za komunalni sustav i prostorno planiranje

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji