Icon home
Prostorno planiranje
Objave javnih rasprava
Objave javnih rasprava

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/19-01/10, URBROJ: 2163-9-02-22-33 od 19. travnja 2022. godine objavljuje se


Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Bašanija-istok


________________________________________________________


Izvješća s javnih rasprava možete vidjeti ovdje.​Kontakti za dodatne informacije:

UO za komunalni sustav i prostorno planiranje

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji