Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta
Javni pozivi
31.03.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi br. 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeći:


JAVNI POZIV

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA


Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018-Odluka USRH), članka 107. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture - Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Umaga-Umago:


Iz točke A Odluke pod rednim brojem :

1 – NPC1: Špinel – Sveti Vid (k.o. Umag)

18 – NPC18: D300 (Juricani) – Kranceti – Frleti (k.o. Materada)

41 – NPC41: NPC18 (Kranceti) - Šverki – L50009 (k.o. Lovrečica)


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018-Odluka USRH), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura iz članka 59. stavak 1. Zakona evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Umaga.


Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Ivan Puškarić, dipl.ing.geod., br. ovlaštenja: Geo 100 iz TOPOING d.o.o. Kastav, Rubeši 80A.


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura – nerazvrstana cesta započeti će 04. veljače 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 05. travnja 2022. godine (utorak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostoriji gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.


GRAD UMAG

UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje            

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji