Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Aktivno
Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja
Javni pozivi
22.01.2021.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Grad Umag-Umago 2020“ Klasa: 403-01/20-01/02, Urboj: 2105/05-02-20-2 i Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Grad Umag-Umago 2020“ sklopljenog sa bankama: Istarska kreditna banka Umag d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d., OTP bank d.d., Zagrebačka banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Addiko Bank d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Gradonačelnik Grada Umaga-Umago dana 22.siječnja 2021.g. objavljuje ovaj javni poziv:

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji