Icon home
Za roditelje
Novosti
Odabrana novost
Pedagoški standard: Umag je grad jednakih mogućnosti za sve
Obrazovanje
15.03.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Za roditelje
Novosti
Odabrana novost
Pedagoški standard: Umag je grad jednakih mogućnosti za sve
Obrazovanje
15.03.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U svijetlu sve glasnijeg protivljenja struke uslijed najavljenih izmjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, posebice odredbi koje se tiču ukidanja državnog pedagoškog standarda, Grad Umag odlučno i čvrsto stoji iza prijedloga struke te nastavlja raditi na stvaranju uvjeta koji u praksi potvrđuju kako je obrazovanje jedini mogući zalog za budućnost.


Od 2009. godine konkretnim se primjerima dokazuje kako se demografska i obrazovna politika provode u praksi. Demografska mjera uvođenja besplatnog predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu s područja grada Umaga, kao i pedagoški standard koji je među najboljima u državi, naišli su na odobravanja i pohvale, počevši od građana, brojnih udruga, predstavnika nadležnog ministarstva, pa do UNICEF-a. No, da bi do toga došlo bilo je potrebno zadovoljiti temeljne razvojne i infrastrukturne uvjete te podići ulaganja visoko iznad hrvatskog, ali i europskog, prosjeka.

imageLoader

Grad Umag je 2010. godine pokrenuo projekt „Umag-grad djece“ koji, zbog tada neadekvatne situacije, nastaje kao strateški projekt u svrhu rješavanja i osiguravanja najboljih uvjeta i standarda za predškolski i školski odgoj i obrazovanje. 

Od 2011. do 2021. godine temeljito su rekonstruirana i proširena 4 objekta/vrtića, dok su 5 vrtića izgrađena u cijelosti na novo, od kojih je zadnji onaj područni u Murinama koji je s radom započeo 1. rujna 2021. godine. Ukupni kapacitet svih objekta/vrtića je 750 djece, a trenutna je potreba oko 670 djece. Učinkovitosti radi, planira se izgradnja još 1 novog centralnog vrtića, kapaciteta 200 djece, i to u samom centru grada, čime će se zadovoljiti sve potrebe stanovništva u idućih 30-ak godina.


Izgradnjom novih kapaciteta/vrtića svakom je djetetu osigurano mjesto u vrtiću te u Umagu ne postoji lista čekanja za djecu koja udovoljavaju uvjetima upisa. Svi su vrtići u gradskom vlasništvu, a policentričnim planiranjem osigurani su jednaki uvjeti za djecu iz prigradskih naselja i grada.


Valja napomenuti i kako se Umag ponosno može dičiti s radom svog nad standardnog stručnog tima u vrtićima, od pedagoga, logopeda, medicinske sestre, sportskog trenera, a posebno se može istaknuti standard rada, jer u Umagu 1 odgajateljica dolazi na prosječno 8 djece.


Svi vrtićki mališani, njih 650, prate se od samog rođenja. Naknada za novorođenče iznosi 1.500 kn po djetetu, neovisno o materijalnom statusu. No, ako se radi o djeci čiji su roditelji nezaposleni ili imaju ozbiljnih socijalnih problema, tada se dijete prati s 500 kuna do 1.000 kuna mjesečno do godine dana starosti, kada dijete stječe uvjete za besplatne jaslice.


Od upisa u vrtić, Grad Umag za svako dijete izdvaja 2.500,00 kuna mjesečno (30 tisuća kuna godišnje), odnosno 180.000,00 kuna u šest godina, po djetetu. Slijedom navedenog, proizlazi da se samo za redovan rad vrtića izdvaja gotovo 20 milijuna kuna. Nadalje, za temeljne uvjete i standard vrtića, ovisno o godišnjim investicijama, Grad Umag izdvaja od 10 pa do 70 tisuća kuna po djetetu. Tako je po funkcijskoj klasifikaciji Proračuna za funkciju obrazovanja od 2016. do 2021. godine izdvojeno 200-njak milijuna kuna.


Grad Umag je posebnu skrb namijenio i osjetljivim sugrađanima te se aktivno financiraju programi ustanova i udruga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Pokrenute su aktivnosti na poboljšanju rada s djecom s teškoćama u razvoju, nabavljen je neurofeeback uređaj, uspostavljene su metode praćenja i trijaže djece vrtićke dobi u predškolskim ustanovama te koordinacija dionika u sustavu skrbi. Kako je jedan od preduvjeta za razvoj sustava skrbi upravo osiguranje adekvatnih prostorija za provedbu aktivnosti, Grad Umag je renovirao dio prostorija Osnovne škole Marije i Line te prenamijenio u sobu za provedbu terapije senzorne integracije.


Svrha i cilj svake politike jest strateškim projektima stvoriti najbolje uvjete za visoku kvalitetu života građana. Projektom „Umag grad djece“ osigurava se motiv ostanka, kao i motiv dolaska u grad, čime se stvara najkonkretnija i najefikasnija demografska politika, odnosno politika razvoja, rasta, prosperiteta i jednakih mogućnosti za sve.

expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji