Icon home
Amministrazione municipale
E-usluge
Preuzimanje obrazaca
Preuzimanje obrazaca

Na ovoj stranici je moguće preuzeti i ispuniti obrasce koje potom možete predati u pisarnicu Grada Umaga, Trg slobode 7, Umag.

Obrasci Upravnog odjela za komunalni sustav
01 Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
File icon
02 Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine ili samostalne uporabne cjeline
File icon
03 Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade idejnog projekta
File icon
04 Zahtjev za izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona o gradnji
File icon
05 Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade glavnog projekta
File icon
06 Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola
File icon
07 Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se izdaje lokacijska dozvola
File icon
08 Zahtjev za izdavanje izmjene i-ili dopune građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola
File icon
09 Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
File icon
10 Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole o promjeni imena investitora
File icon
11 Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole akt za gradnju izdan do 1 listopada 2007
File icon
12 Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole građevina izgrađena do 15 veljače 1968
File icon
13 Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
File icon
14 Zahtjev izdavanje status ili namjene zemljišta
File icon
15 Zahtjev izdavanje lokacijska informacija
File icon
16 Zahtjev izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade etažiranje
File icon
17 Rješenje produljenje važenja lokacijske dozvole
File icon
18 Zahtjev izdavanje izmjene dopune lokacijska dozvola
File icon
19 zahtjev prijava pocetak gradjenja na temelju građ. dozvole
File icon
20 zahtjev prijava pocetak gradjenja bez dozvole
File icon
21 Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata
File icon
22 zahtjev za izdavanje prijave pocetka radova na uklanjanju gradevine
File icon
23 Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera
File icon

Svi pisani zahtjevi mogu se predati osobno u pisarnicu Grada Umaga-Umago, putem pošte na adresu Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg slobode 7, 52470 Umag te putem sustava e-dozvola.

Pri predaji zahtjeva putem e-sustava obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem dostupnim na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

Socijalna skrb i zdravstvo
Poduzetnički krediti
Komunalna naknada, javne površine i pomorsko dobro
Kupnja i zamjena nekretnina
Izvješća udruga za programe, projekte i manifestacije - obrasci
Obrasci Sportske zajednice Grada Umaga - za programe i projekte udruga u sportu
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia