Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Amministrazione municipale
E-usluge
Preuzimanje obrazaca
Preuzimanje obrazaca

Na ovoj stranici je moguće preuzeti i ispuniti obrasce koje potom možete predati u pisarnicu Grada Umaga, Trg slobode 7, Umag.

Obrasci Upravnog odjela za komunalni sustav
01 Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice-1630928229677
File icon
02 Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine ili samostalne uporabne cjeline-1630928229840
File icon
03 Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade idejnog projekta-1630928230008
File icon
04 Zahtjev za izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona o gradnji-1630928230153 - Copy
File icon
05 Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade glavnog projekta-1630928230265
File icon
06 Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola-1630928230375
File icon
07 Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se izdaje lokacijska dozvola-1630928230465
File icon
08 Zahtjev za izdavanje izmjene i-ili dopune građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola-1630928230625
File icon
09 Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
File icon
10 Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole o promjeni imena investitora-1630928230821
File icon
11 Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole akt za gradnju izdan do 1 listopada 2007-1630928230911
File icon
12 Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole građevina izgrađena do 15 veljače 1968-1630928231010
File icon
13 Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole-1630928231099
File icon
14 Zahtjev izdavanje status ili namjene zemljišta-1630928231151
File icon
15 Zahtjev izdavanje lokacijska informacija-1630928231213
File icon
16 Zahtjev izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade etažiranje-1630928231269
File icon
17 Rješenje produljenje važenja lokacijske dozvole-1630928231325
File icon
18 Zahtjev izdavanje izmjene dopune lokacijska dozvola-1630928231388
File icon
19 zahtjev prijava pocetak gradjenja na temelju građ. dozvole-1641983122634
File icon
20 zahtjev prijava pocetak gradjenja bez dozvole-1641983122756
File icon
21 Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata-1630928231638
File icon
22 zahtjev za izdavanje prijave pocetka radova na uklanjanju gradevine-1641983122842
File icon
23 Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera-1630928231765
File icon

Svi pisani zahtjevi mogu se predati osobno u pisarnicu Grada Umaga-Umago, putem pošte na adresu Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg slobode 7, 52470 Umag te putem sustava e-dozvola.

Pri predaji zahtjeva putem e-sustava obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem dostupnim na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

Socijalna skrb i zdravstvo
Poduzetnički krediti
Komunalna naknada, javne površine i pomorsko dobro
Kupnja i zamjena nekretnina
Izvješća udruga za programe, projekte i manifestacije - obrasci
Obrasci Sportske zajednice Grada Umaga - za programe i projekte udruga u sportu
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia