Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Attualità
Notizia selezionata
Korak dalje: Grad Umag sufinancira troškove medicinski pomognute oplodnje
Sanita'
30.01.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Attualità
Notizia selezionata
Korak dalje: Grad Umag sufinancira troškove medicinski pomognute oplodnje
Sanita'
30.01.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Umag, grad djece i jednakih mogućnosti, od ove je godine među gradovima koji, osim klasičnih potpora za novorođeno dijete, osigurava i potpore mladim obiteljima za medicinski pomognutu oplodnju, u smjeru stvaranja još bolje demografske slike, kao i pružanja podrške obiteljima koji do prinova ne mogu doći prirodnim putem.


Želja je mladim parovima, koji na svom putu do ostvarenja roditeljstva prolaze kroz postupke pomognute oplodnje, reći da smo tu i da želimo pomoći. Djeca su naš najveći dar te smatramo da je vrijeme da Grad napravi iskorak i osigura financijsku potporu onima koji se hrabro i ustrajno nose s najvećim izazovom“ naglasio je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese te dodao kako je zaista ponosan što će Grad Umag dati svoj doprinos kako bi što više sugrađana dobilo priliku postati roditeljima.


Potporu za troškove nastale u vezi s provedbom postupka medicinski pomognute oplodnje ostvaruju žene ili parovi s prebivalištem ili, u slučaju da se radi o strancima ili osobama bez državljanstva, odobrenim boravkom na području grada Umaga koji provode postupak medicinski pomognute oplodnje, a kojima troškovi tog postupka nisu pokriveni od strane HZZO-a.


Potpora za troškove nastale u vezi s provedbom postupka pomognute oplodnje prvenstveno se odnosi na troškove liječničkih pregleda, medicinskih postupaka i nabave lijekova te putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s postupkom umjetne oplodnje.


Potpora za troškove nastale u tom smjeru iznosi 700,00 €, odobrava se jednom neovisno o broju pokušaja provedbe tog medicinskog procesa, a uplaćuje se izravno na IBAN račun korisnika.


Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeće priloge:

- presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva

- dokaze o uključenju u proces umjetne oplodnje (liječnička dokumentacija)

- ponude, račune ili druge dokaze o nastalom trošku povezanom s procesom te

- presliku kartice ili potvrdu banke o IBAN računu.


Sve informacije o postupku sufinanciranja troškova medicinski pomognute oplodnje dostupne su na stranici www.umag.hr.

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia