Icon home
Novosti
Odabrana novost
U Umagu donesen novi set snažnih mjera pomoći građanima
Koronavirus
24.04.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
U Umagu donesen novi set snažnih mjera pomoći građanima
Koronavirus
24.04.2020.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Gradsko vijeće Grada Umaga ja na 20. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, zbog novonastalih i nepredviđenih okolnosti uslijed pojave koronavirusa COVID-19, a u svrhu pomoći za gospodarstvo i građane grada Umaga, usvojilo odluke o nizu mjera pomoći.

Svi zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Umaga kojima je, uslijed izvanrednih okolnosti te uvođenja protuepidemijskih mjera, onemogućen rad ili zbog istih nisu bili u mogućnosti obavljati svoju djelatnost u cijelosti, oslobađaju se plaćanja zakupnine od dana uvođenja mjera, 19. ožujka 2020. godine, pa do dana prestanka trajanja mjera. Slijedom navedenog, za mjesec ožujak umanjuju im se iznosi zakupnine za 50%, dok se za mjesec travanj u 100%-tnom iznosu oslobađaju od plaćanja zakupa najamnine.


Svi gospodarstvenici na području grada Umaga kojima je, uslijed izvanrednih okolnosti te uvođenja protuepidemijskih mjera, onemogućen rad ili zbog istih nisu bili u mogućnosti obavljati svoju djelatnost u cijelosti, oslobađaju se plaćanja poreza na potrošnju u periodu od 19. ožujka 2020. godine pa do isteka trajanja mjera.


Svi zakupnici javnih površina na području grada Umaga kojima je, uslijed izvanrednih okolnosti te uvođenja protuepidemijskih mjera, onemogućen rad ili zbog istih nisu bili u mogućnosti obavljati svoju djelatnost u cijelosti, oslobađaju se plaćanja poreza na korištenje javnih površina od dana uvođenja mjera, 19. ožujka 2020. godine, pa do dana isteka trajanja mjera.

Svim građanima i gospodarstvenicima grada Umaga, uslijed nastupanja posebnih i izvanrednih okolnosti na koje se nije moglo utjecati, se obveza plaćanja komunalne naknade odgađa do 30. lipnja 2020. godine.

Vijećnici Gradskog vijeća su donijeli Odluku kojom, u znak solidarnosti, odustaju od mjesečne vijećničke naknade od 1.000 kuna, u trajanju od tri mjeseca, za razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine.


Gradonačelnik Grada Umaga je donio Odluku kojom se ukidaju sve naknade članovima u svim upravnim vijećima, nadzornim odborima, školskim odborima i radnim tijelima u kojima je Grad Umag osnivač.

Nadalje, svi građani grada Umaga za vrijeme trajanja izvanrednih mjera, do zaključno 26. travnja 2020. godine, oslobođeni su plaćanja javnih parkinga.


U cilju pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Istarske županije, posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, s provođenjem niza mjera Grad Umag je, zajedno s ostalim istarskim gradovima i Županijom, započeo još 19. ožujka o.g. Dodatnim odlukama koje su danas donijeli Gradsko vijeće Grada Umaga i gradonačelnik Grada Umaga, dodatno je povišena ljestvica pomoći našim sugrađanima kako bi što lakše prebrodili ovaj težak period.


Ujedno, u ožujku je Grad Umag iznosom od 200.000,00 kn sudjelovao u nabavci zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija i to: Opće bolnice Pula, Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, Istarskih domova zdravlja, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Istarskih ljekarni.

Kako bi poboljšali zdravstvenu sigurnost sugrađana Umaga, Grad Umag je krajem ožujka za umašku ispostavu Zavoda za hitnu medicinu nabavio još jedan respiratorni uređaj i takozvani Bio bag, odnosno izolacijsku jedinicu-prijenosni krevet, koji se koristi za prijevoz pacijenata s visokozaraznim bolestima. Na taj način je Grad Umag najefikasnije zaštitio, kako svoje građane, tako i medicinsko osoblje, od mogućih zaraza.


Osim navedenog, gradonačelnik Umaga je krajem ožujka donio odluku da se svim djelatnicima Gradske uprave i ustanova u vlasništvu Grada, izuzev Javne vatrogasne postrojbe te Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“, za mjesece travanj, svibanj i lipanj smanji plaća za 11%, odnosno da se osnovica koeficijenta za obračun plaća smanji s 4.500,00 na 4.000,00 kuna. Osim smanjenja mjesečnih prihoda, svima koji su na proračunu Grada, neće se isplatiti regres za 2020. godinu. Ujedno, gradonačelnik je sebi i svojim zamjenicima za navedene mjesece smanjio plaću za 50%. Izraz je to prije svega solidarnosti gradskih službi sa sugrađanima koji će uslijed krize pretrpjeti najveću štetu.


„Uzimajući u obzir okolnosti u kojima se nalazimo zbog aktualne pandemije koronavirusa te gospodarske posljedice koje su u nastanku, imajući u vidu i smanjeno punjenje proračuna, poduzimamo sve moguće mjere uštede koje su u našoj ovlasti. Na prvom mjestu nam je zdravlje naših sugrađana te pomoć njima kao građanima, ali i kao poduzetnicima, gospodarstvenicima, obrtnicima, poljoprivrednicima, da lakše prebrode ovaj težak period krize“ naglasio je gradonačelnik Vili Bassanese.

Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji