Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Održana završna konferencija EU projekta „S okusom mora – Sapore di mare“
Progetti
22.12.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Održana završna konferencija EU projekta „S okusom mora – Sapore di mare“
Progetti
22.12.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Termin održavanja: 21.12.2023.

Mjesto održavanja: caffe bar Circolo, Umag

Nositelj projekta: Muzej grada Umaga

Partner u projektu: Zajednica Talijana Fulvio Tomizza Umag


Projekt je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo

u sklopu dodjele potpore projektima na natječaju FLAG-a „Pinna nobilis“ u okviru PODMJERe 4.2.1.


POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA


unutar provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.


Zahvaljujući Europskom projektu S okusom mora - Sapore di mare, Muzej grada Umaga je u suradnji sa Zajednicom Talijana „Fulvio Tomizza“ Umag razvio zajednički projekt kako bi se valorizirala ribarska tradicija i očuvala kulinarska baština s lokalnim ribarskim proizvodima te potaknulo njihovo daljnje širenje i razvoj.


Priveli smo kraju sve zacrtane aktivnosti unutar projekta, za koji je dodijeljeno sredstva u najvišem iznosu od 348.467,13 kn.


Zadatak nam je bio podignuti razinu svijesti o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama na području FLAG-a Pinna nobilis, sa svrhom educiranja šire javnosti:

- o vrstama riba i drugih morskih organizama

- o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih

- o ribarskim tradicionalnim vještinama i znanjima

- o tradicionalnim kulinarskim praksama, karakterističnim za FLAG područje

I na taj način dugoročno ojačao i ribarski sektor na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis.


Umaške domaćice, ribari, zaljubljenici u more i kuhanje pratili su naš rad i projekt kao učesnici predavanja, polaznici radionica ili aktivni sudionici radionica, manifestacije, izrade recepata i jela.


Tako je projekt aktivno uključio ribare, nutricioniste, morske biologe, domaćice , kuhare, ugostitelje, novinare, a osnova je bila zabilježiti znanja i vještine o ribarskoj prehrani i recepturama lokalne zajednice, te kroz razne aktivnosti u projektu putem prezentacija prenijeti dalje ta znanja. U prvi plan stavili smo lokalnu zajednicu i njihov svakodnevni život uz more.


Realizirano je:

• 10 stručnih predavanja

- Martina Vocci – novinarka

- Dr. sc. Neven Iveša – morski biolog

- Bruno Bose, Silvano Pelizzon i Danilo Latin- pripadnici lokalne zajednice

- Sandra Zugan – nutricionist


• 4 edukativne radionice o pripremi ribe i morskih organizama,

- Radionica čišćenja ribe - voditelji radionice. Lucano Bose, ribar

- Radionica soljenje ribe - voditelji radionice, Alessandro Milos i Mario Dodici

- Radionica konzerviranja ribe, voditelji radionice Mario Dodici i Hrvoje Hrvatin

- Radionica branja morskih puževa i priljepaka - voditelji radionice Silvano Pelizzon


• Unutar projekta realiziran je i propagandni materijal: pregače, torbe i letci s tiskanim logom projekta i crtežima morskih organizama karakterističnim za Umaško područje.


• Manifestacija Fešta od Savora – s natjecanjem u najboljem savoru. U manifestaciji je bilo uključeno cijelo članstvo Zajednice Talijana „Fulvio Tomizza“ Umag.


• 2 ciklusa radionica o izradi i upotrebi keramike s prezentacijom - završnom izložbom radova na temu mora.


• Postavljena je nova web stranica projekta https://s-okusom-mora.com/ gdje se upoznajete s tradicijom Umaga s okusom mora, kroz priče i umijeća naših sugrađana, koja su zabilježena na 22 kratka videa i fotografije. Stranica je četvero jezična na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku.


• Tiskana je ribarska kuharica S okusom mora – Sapore di mare, četvero jezično izdanje na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Autorice projekta i knjige su muzejske djelatnice Biljana Bojić i Barbara Crnobori, uz priče iz lokalne zajednice, umaških ezula i arhivskih izvora.


• Za potrebe web stranice i knjige umaške domaćice i ribari pripremali su jela i ribarske recepte, koji su zabilježeni putem fotografija i videa, te je tako stvorena dokumentacija, koja je prenesena na web stranicu i u tiskano izdanje. Na taj način smo jedan dio kulture umaškog stola sačuvali od zaborava.Biljana Bojić

v.d.ravnateljice Muzeja grada Umaga


Floriana Bassanese Radin

Zajednica Talijana „Fulvio Tomizza“ Umag 

expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia