Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Obavijesti
Odabrana obavijest
Neaktivno
Javna rasprava o prijedlogu Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Savudrija
Prostorno planiranje
18.02.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/21-01/09, URBROJ: 2163-9-02-22-37 od 17. veljače 2022. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Savudrija


1. Javni uvid u prijedlog Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Savudrija, trajati će 15 dana, od 28. veljače do 14. ožujka 2022. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr.


2. Javno izlaganje za predstavnike javnopravnih tijela i sve zainteresirane održati će se dana 03. ožujka 2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago s početkom u 13,30 sati. Javnom izlaganju može se prisustvovati uz prethodnu najavu email-om na: martina.bencich@umag.hr.


3. Na dan javnog izlaganja i prilikom uvida, a s obzirom na situaciju vezano uz COVID-19, svi sudionici moraju se pridržavati preporuka, zabrana i mjera svih razina vlasti i upravljanja koji tada budu na snazi. Preporučuje se građanima da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, a vezano za javni uvid, obavljaju putem elektroničke pošte.


4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 14. ožujka 2022. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago.


5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji