Icon home
Economia
Bilancio (Piano finanziario)
Participativno budžetiranje
Participativno budžetiranje
Prijedlog za uvrštenje u Proračun Grada Umaga

Uloga jedinice lokalne samouprave između ostaloga je i osigurati preduvjete za ostvarenje različitih potreba svojih sugrađanki i sugrađana. Želja Grada Umaga je u proces izrade i donošenja Proračuna za iduću kalendarsku godinu, uključiti što je moguće veći broj zainteresiranih građana. Stoga, pozivamo sve Umažanke i Umažane da se konstruktivnim prijedlozima uključe u proces donošenja Proračuna Grada Umaga za narednu kalendarsku godinu. Svoje prijedloge putem ovog obrasca možete poslati do zaključno 15. listopada 2020. godine. Napominjemo kako se nepotpuni i anonimni obrasci neće uzeti u razmatranje. Zahvaljujemo na Vašim prijedlozima i doprinosu u razvoju našega Umaga!


Svoje prijedloge možete poslati putem e-formulara na sljedećoj poveznici:

Participativno budžetiranje

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia