Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Economia
Bilancio (Piano finanziario)
Participativno budžetiranje
Participativno budžetiranje
Prijedlog za uvrštenje u Proračun Grada Umaga
Uloga jedinice lokalne samouprave između ostaloga je i osigurati preduvjete za ostvarenje različitih potreba svojih sugrađanki i sugrađana kroz donošenje Proračuna Grada Umaga-Umago. Stoga, pozivamo  zainteresirane građane da se konstruktivnim prijedlozima uključe u proces donošenja Proračuna Grada Umaga za narednu kalendarsku godinu. Svoje prijedloge možete dostaviti do zaključno 15. listopada tekuče godine za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje. 


Svoje prijedloge možete poslati putem e-formulara na sljedećoj poveznici:

Participativno budžetiranje

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia