Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Etički kodeks
Etički kodeks

Etičkim kodeksom gradske uprave Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 7/16) uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Gradske uprave Grada Umaga i etička načela na temelju kojih postupaju službenici i namještenici prilikom obavljanja službene dužnosti, odnosno posla.


Na temelju članka 14. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Umaga gradonačelnik je imenovao povjerenika za etiku, koji obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu Etičkog kodeksa u Gradu,
  • promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima službenika i namještenika prema građanima i pravnim osobama,
  • zaprima pritužbe službenika i namještenika, građana i pravnih osoba na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, priprema pisano izvješće i odgovor podnositelju pritužbe,
  • vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.
Kontakt
Dodatni materijali
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji