Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
Upravni odjeli i kontakti

Sukladno Statutu Grada Umaga (Čl. 85.-88.) za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Umaga, utvrđenih zakonom i Statutom Grada Umaga te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.


Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.


Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada Umaga te, u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimaju propisane mjere.


Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku. Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Grada Umaga, državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Radno vrijeme

Dnevno radno vrijeme svih tijela Gradske uprave određuje se:

  • ponedjeljak - petak od 7:30 do 15:30 sati


Uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima Gradske uprave određuje se:

  • ponedjeljkom od 7:30 do 11:00 sati i od 12:00 do 15:00 sati
  • srijedom od 11:30 do 15:30 sati
  • petkom od  7:30 do 11:00 sati


Odsjek za izdavanje akata za gradnju i postupke legalizacije prima stranke:

  • ponedjeljkom od 7:30 do 11:00 sati i od 12:00 do 15:00 sati


Pisarnica Grada Umaga prima stranke:

  • ponedjeljak-petak od 7:30 do 11:00 sati i od 11:30 do 15:00 sati.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji