Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
UO za financije i proračun
UO za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun obavlja upravne i stručne poslove financijskog poslovanja, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na planiranje i izradu proračuna Grada, kontrola i praćenje izvršavanja proračuna, izrada financijskih izvještaja i izvještaja proračuna, vođenje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova Grada, ustanova u vlasništvu Grada, nacionalnih manjina, mjesnih odbora i neprofitnih organizacija i udruga Grada koje su korisnice proračunskih sredstava, izrada financijskih izvještaja i izvještaja proračuna,vođenje sintetičkih, analitičkih i pomoćnih knjigovodstvenih evidencija proračunskog računovodstva, upravljanje sustavom lokalne riznice, vođenje platnog prometa putem jedinstvenog računa Grada, likvidacija i plaćanje računa i drugih isplatnih naloga, blagajničko poslovanje, poslovi obračuna i isplata plaća i naknada zaposlenicima Grada i ustanova, obračun i isplata naknada, drugog dohotka članovima radnih i drugih tijela, vanjskim suradnicima i dr., utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada, ako propisom nije utvrđena nadležnost drugog upravnog tijela Grada, provođenje postupka naplate poreza koji su prihod proračuna Grada, pokretanje postupka naplate dospjelih nepodmirenih obaveza i prisilna naplata prihoda, poslovi javne nabave, poslovi osiguranja imovine, službenika i namještenika Grada, ugovaranje i praćenje izvršavanja obveza s osnova osiguranja, prijave šteta i poduzimanje radnji za naplatu šteta, poslovi u vezi programa poticanja poduzetništva i gospodarstva i druge poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim zakonima preneseni u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi vezani za zaduživanje grada, jamstva, suglasnosti i otplate javnog duga, poslovi povezani s projektima i programima financiranim od strane fondova EU i drugih fondova, upravno-tehničke i financijsko knjigovodstvene poslove vezane za upravljanje trgovačkim društvima nad kojima Grad ima osnivačka prava, kao i druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

Kontakt

Pročelnica

Barbara Krištofić Brenčić

tel: +385 (0)52 702 981

e-mail: barbara.kristofic.brencic@umag.hr


Savjetnica za financije i proračun

Sandra Škrinjar

tel: +385 (0)52 702 982

e-mail: sandra.skrinjar@umag.hr


Savjetnica za proračunske korisnike

Ljiljana Goreta

tel: +385 (0)52 702 988

e-mail: ljiljana.goreta@umag.hr


Stručna suradnica - glavna knjigovotkinja

Lorena Milinković

tel: +385 (0)52 702 987

e-mail: lorena.milinkovic@umag.hr


Stručna suradnica za lokalne poreze

Mikela Damiani

tel: +385 (0)52 702 985

e-mail: mikela.damiani@umag.hr


Stručna suradnica za lokalne poreze

Karmen Vlahović

tel: +385 (0)52 702 991

e-mail: karmen.vlahovic@umag.hr


Stručna suradnica za gospodarstvo i naplatu

Valentina Šorgo

tel: +385 (0)52 702 986

e-mail: valentina.sorgo@umag.hr


Viši referent za računovodstvo

Đordano Juričić

tel: +385 (0)52 702 958

e-mail: dordano.juricic@umag.hr


Viša referentica za isplate - saldakonti

Dajana Mališa

tel: +385 (0)52 702 958

e-mail: dajana.malisa@umag.hr


Viša referentica za isplate - saldakonti

Luana Kovačić

tel: +385 (0)52 702 958

e-mail: luana.kovacic@umag.hr


Referentica za plaće i naplatu I.

Antonela Vuch

tel: +385 (0)52 702 927

e-mail: antonela.vuch@umag.hr


Referentica za plaće i naplatu I.

Doris Petković

tel: +385 (0)52 702 912

e-mail: doris.petkovic@umag.hr


Referentica za plaće i naplatu II.

Gabrijela Brkljača

tel: +385 (0)52 743 030

e-mail: gabrijela.brkljaca@umag.hr


Viša stručna suradnica za financije i javnu nabavu

Ana Popić

tel: +385 (0)52 702 913

e-mail: ana.popic@umag.hr


Referentica za poslove javne nabave

Marinela Fabac

tel: +385 (0)52 702 984

e-mail: marinela.fabac@umag.hr


Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji