Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
Sustav plaća
Sustav plaća

U Gradu Umagu zaposleno je 72 osoba na neodređeno radno vrijeme, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 2/2021/203/22 i 8/22) .


Platni sustav gradskih dužnosnika (gradonačelnika i njegovih zamjenika) uređen je Odlukom o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (Službene novine Grada Umaga br. 14/19). Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužnost obavljaju profesionalno.

Platni sustav službenika i namještenika uređen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službene novine Grada Umaga br. 1/14 i 17/19).


Osnovica za obračun plaće uređena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike gradske uprave Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 15/20).


Člankom 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 28/10) propisano je da masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.


Sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10), masa sredstava za plaće zaposlenih u gradskoj upravi Grada Umaga-Umago za 2019. godinu temeljem realizacije iznosi 11,95%, u odnosu na dozvoljenu masu sredstava (do 20%).

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji