Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
Služba za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Služba za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Služba za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne, organizacijske i stručno-administrativne poslove koji se odnose na koordiniranje poslova povezanih s razvojem Grada, zastupanje pred sudovima i drugim državnim tijelima u predmetima iz nadležnosti Službe, rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, rad Gradonačelnika te njegovih savjetodavnih i stručnih tijela, formalnopravnu provjeru općih i pojedinačnih akata koje upravna tijela Grada upućuju na razmatranje i odlučivanje Gradonačelniku i/ili Gradskom vijeću, pružanje stručne pomoći vijećnicima u izvršavanju njihovih prava i dužnosti te informiranje istih o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihove uloge, koordiniranje protokolarnih poslova i događanja te savjetodavnih poslova vezanih za aktivnosti Grada, ostvarivanje suradnje tijela Grada s državnim i drugim tijelima, medijima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama i građanima, međunarodnu i međugradsku suradnju s bratimljenim gradovima i općinama, regijama u Hrvatskoj i inozemstvu, suradnju sa zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske i izabranim predstavnicima u Skupštini Istarske županije, suradnju s nacionalnim udruženjima lokalne samouprave, ostvarivanja prava na pristup informacijama, koordiniranje evidentiranja raspolaganja i upravljanja imovinom Grada, poslove uređivanja, izdavanja i objave službenog glasila Grada, kao i druge srodne poslove koji su Službi stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.


Pročelnik

Ivan Korak

tel: +385 (0)52 702 910

e-mail: ivan.korak@umag.hr


Pomoćnica pročelnika

Jelena Nekić

tel: +385 (0)52 702 920

e-mail: jelena.nekic@umag.hr


Stručna suradnica za poslove izvršnog i predstavničkog tijela 

Bijanka Huber

tel: +385 (0)52 702 953

e-mail: bijanka.huber@umag.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji