Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gospodarstvo
Gradski porezi
Gradski porezi

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), i Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16), uređuju se u dijelu izvori sredstava osigurana u proračunu, financiranje, kao i utvrđivanje i naplata izvora prihoda iz samoupravnog djelokruga županija, gradova i općina.


Sukladno Zakonu, Grad Umag uveo je sljedeće gradske poreze:

  • prirez porezu na dohodak – u iznosu od 6%
  • porez na potrošnju - 3% od osnovice ​prodajne cijena pića prodanih u ugostiteljskim objektima, a isti se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva te bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima
  • porez na kuće za odmor - plaća se na godišnjoj razini 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor
  • porez na korištenje javnih površina – temeljem Odluke o porezima Grada Umaga
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji