Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gospodarstvo
Poduzetničke zone
Poduzetničke zone

Poduzetnička je zona područje koje je prostorno-planskim dokumentima određeno za obavljanje gospodarskih djelatnosti, s izgrađenim prometnicama i komunalnom infrastrukturom. Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine br. 93/13,114/13,41/14), poduzetničke zone su infrastrukturno opremljena područja definirana prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti.


Model poduzetničkih zona omogućava stimuliranje poduzetnika putem sustava poticaja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, osobito u pogledu razvijanja novih proizvoda, primjene novih tehnologija te poticanja izvoza. Poduzetničke zone omogućuju integralno i efikasno gospodarenje prostorom, njenu punu funkcionalnost za korisnike, kao i racionalizaciju u procesu izgradnje, uređenja i korištenja prostornih resursa. Ujedno, omogućuju sinergijsko i komplementarno djelovanje proizvodnih i drugih djelatnosti smještenih u prostoru iste, organizirani nastup prema financijskim i drugim institucijama, organiziranje pratećih djelatnosti i zajedničkih službi.


Poduzetničke zone osiguravaju dugoročne uvjete za razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva kao jednog od najvažnijih i najstabilnijih segmenata razvoja gospodarstva općenito. Rezultat svega toga svakako je utjecaj na dugoročno smanjivanje i ublažavanje nezaposlenosti, obzirom na otvaranje novih radnih mjesta. Osim navedenog, olakšana je komunikacija između poduzetnika te otvorena mogućnost za udruživanjem poduzetnika u tzv. proizvodne klastere u cilju smanjenja troškova i povećanja konkurentnosti.


Prema Prostornom planu uređenja Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 3/04, 9/04, 6/06, 8/08 – pročišćeni tekst, 5/10, 5/11, 5/12, 21/14, 10/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 19/15 i 2/16 – pročišćeni tekst, 12/17):

Poduzetničke zone na području Grada Umaga

INDUSTRIJSKE

Ungarija istok 50,31 hektara

Vilanija-kamenolom 5,28 hektara


OPSKRBNE

Ungarija zapad 19,00 hektara


ZANATSKE

Juricani 2,98 hektara


USLUŽNO-SERVISNE

Petrovija 3,59 hektara Vrh 13,21 hektara Volparija 3,08 hektara


KOMUNALNO-SERVISNE

Finida 6,94 hektara


GOSPODARENJE OTPADOM

Donji Picudo 11,21 hektara

Valdemat (građevni otpad) 13,27 hektara


SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE

Kmeti 0,57 hektara


UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE

Alberi, Velika Stancija, Savudrija, Veli Jože, Borozija, Bašanija, Moj Mir, Katoro, Stella Maris, Umag-Punta, Kravlji rt, Sveti Pelegrin, Finida, Park Umag, Barboj, Golf hotel Stancija Grande, Golf naselja Markocija i Kočevarija, Murine i Makale.


Mnoge su još mogućnosti ulaganja u smjeru razvoja turizma na području Umaga.


Pored navedenih zona namijenjenih isključivo turizmu, turističke sadržaje moguće je realizirati i u naseljima (hoteli, hosteli, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u) pa i izvan naselja (kamp odmorišta).

Proizvodna zona Ungarija

Za navedenu zonu, izrađena su 3 prostorna plana:


Sukladno navedenim prostornim planovima, proizvodnu zonu Ungarija je moguće podijeliti na opskrbnu, industrijsku i poduzetničku.


Trenutno u poduzetničkoj zoni „Ungarija“ vlastitu djelatnost obavljaju tri trgovačka društva. U ovoj se zoni planira investicija uređenja prometnica u iznosu od približno 32 milijuna kuna.


U nastavku možete preuzeti Odluku o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području poduzetničke zone Ungarija (Službene novine Grada Umaga br. 15/13) te grafički prikaz zone Ungarija.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji