Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gospodarstvo
Javna nabava
Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi
Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

1. VALLIS d.o.o. Umag, Ernesta Fumisa 8

2. MON GREGO d.o.o. Bale, Rovinjska 43

3. MON FORNO d.o.o. Bale, Rovinjska 43

4. MON FORNO TRI d.o.o. Bale, Rovinjska 43

5. MON FORNO PET d.o.o. Bale, Rovinjska 43

6. SAN VITO d.o.o. Pazin, Šime Kurelića 20/7

7. HELIOS GEA d.o.o. Bale, Rovinjska 43

8. „RINO“ Obrt za servisiranje, poljoprivredu i proizvodnju, vlasnik Rino Radin, Valentići 76, Brtonigla

9. Obrt ECONOMATIC, vlasnik Marino Bassanese, Savudrijska 9, Umag

10. DE LONGO d.o.o. Umag, Savudrijska 9, Umag

11. HISTRIANORUM LAVI d.o.o. Umag, Savudrijska 9.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji