Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Gradonačelnik
Radna tijela Gradonačelnika
Radna tijela Gradonačelnika

Sukladno Članku 76. Statuta Grada Umaga, gradonačelnik može posebnom odlukom urediti način obavljanja izvršne vlasti i odlučivanja. Gradonačelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga gradonačelnika i pripreme prijedloga odluka i drugih akata. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje gradonačelnik posebnom odlukom.

Stalna radna tijela gradonačelnika

Savjet potrošača javnih usluga

  • Ljiljana Zelić, predsjednica
  • Davorin Huber, član
  • Hana Jurić, članica


Odbor za proračun i financije

  • Blaž Vidović, predsjednik
  • Mirjana Novacco, članica
  • Robert Jušić, član

Privremena radna tijela gradonačelnika

Komisija za ocjenu dendroloških vrijednosti na području Grada Umaga

  • Ivana Coslovich, predsjednik
  • Dimitrija Taškoski, član
  • Boris Nedeljković, član

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji